ตกแต่งตรุษจีน

ปีใหม่ภาพวาดเป็นชนิดของภาพวาดจีน ในโบราณ "ประตูเทพเจ้าวาดภาพ ศิลปะพื้นบ้านของจีนอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นงานฝีมือและศิลปะพื้นบ้านทั่วไป เอกลักษณ์ของภาพวาดจีนคือราชวงศ์ชิง ปีใหม่ภาพวาด พ.ศ. แต่ยัง รักแบบศิลปะของชาวจีนชนบท ส่วนใหญ่สำหรับปีใหม่การลงรายการบัญชี ตกแต่งสิ่งแวดล้อม พรปีใหม่เทศกาลหมายที่เป็นมงคล ดังนั้นชื่อนี้ หนักสีดำเป็นภาพปีใหม่ล้านครัวเรือนเพิ่มจำนวนมากของความเจริญรุ่งเรืองและความสุขของบรรยากาศเทศกาล ปีใหม่ภาพวาดโบราณจีนพื้นบ้านศิลปะ ศุลกากรที่เรียบง่ายของผู้คนและความเชื่อ การตรึงพวกเข

ลิขสิทธิ์ © 2021 Darshan Color World Industrial(HK) Limited.สงวนลิขสิทธิ์. รับพลังมาจาก dyyseo.com.

top

ออนไลน์ขณะนี้